Reis na die Suide

Artist
Laurinda Hofmeyr
Released
2008
Genre
Afrikaanse musiek

Reis na die Suide (Protea Boekhuis en Rhythm Records, 2008) (English Version)
rhythmprotea

Soos met haar vorige twee CD’s, laat Laurinda die woorde van die mooiste gedigte in Afrikaans op ‘n nuwe manier sing. Gunstelinge by haar vertonings soos Eugène Marais se bekende Die dans van die reën en Fanie Olivier se “last grave at dimbaza” kan op die CD gehoor word. Breyten Breytenbach is duidelik ‘n digter wat Laurinda aanspreek. Ses van sy gedigte word ingespan om besondere musikale horisonne te verken. Drie hiervan is nuwe toonsettings wat nog nie in Laurinda se vertonings gehoor is nie.

Anders as met Ligdag, is net ‘n handjievol musikante betrek. Laurinda en die musikante wat gewoonlik saam met haar optree, David Klassen (tromme, perkussie en agtergrondsang) en Schalk Joubert (baskitaar, kontrabas, kitaar en klawerbord) is vir die meeste van die klanke verantwoordelik. Ander musikante wat bygedra het, is Kevin Gibson (tromme op snit 2, 3 en 6), Zanta Hofmeyr (viool), Heather Burgess (fluit), Melissa van der Spuy (agtergrondsang en trekklavier), Nicole Holm en Neo Muyanga (agtergrondsang).

Met die hulp van die twee ou staatmakers, Schalk Joubert (musiekregie) en Jürgen Von Wechmar (klankregie en vermenging), het hierdie CD ‘n unieke klank aangeneem wat die ritme, ruimte en betekenis van die woorde vertolk. Die luisteraar word meegevoer op ‘n reis deur bekende Suid-Afrikaanse landskappe maar dis uiteindelik die verborge innerlike landskap wat nie onaangeraak bly nie.

Hierdie album word vir ‘n SAMA in die afdeling Beste Alternatiewe Afrikaanse Album benoem.


Reis na die Suide (Protea Books and Rhythm Records, 2008)
rhythmprotea

As with her previous two CD’s, Laurinda sings the words of the most beautiful Afrikaans poems in her unique and novel way. Favourites at her shows such as Eugène Marais’s well-known Die dans van die reën and Fanie Olivier’s “last grave at dimbaza” can be heard on the CD. Breyten Breytenbach is clearly a poet who resonates with Laurinda. Six of his poems are used to explore musical horizons. Three of these are new compositions that have not yet been heard at her shows.

In contrast to Ligdag, only a handful of musicians have participated in this production. Laurinda and the musicians that usually perform with her, David Klassen (drums, percussion and backing vocals) and Schalk Joubert (bass, double bass, guitar and keyboards) are responsible for most of the sounds. Other musicians that contributed include Kevin Gibson (drums on track 2, 3 and 6), Zanta Hofmeyr (violin), Heather Burgess (flute), Melissa van der Spuy (backing vocals and accordion), Nicole Holm and Neo Muyanga (backing vocals).

With the help of old faithfuls, Schalk Joubert (producer) and Jürgen Von Wechmar (sound production and mixing), a unique sound has been captured on this CD that interprets the rhythm, space and meaning of the words .The listener is transported on a journey through familiar South African landscapes, but it is ultimately the hidden inner landscape that does not remain untouched.

The album is nominated for a SAMA in the category Best Alternative Afrikaans Album.


Alle musiek deur Laurinda Hofmeyr (SAMRO)

Kopiereg van lirieke berus by die oorspronklike digters.
©2008 deur Laurinda Hofmeyr, Protea Boekhuis en Rhythm Records

Musikale regie: Schalk Joubert

Bykomende regie: Laurinda en Jürgen von Wechmar

Klankregie, -opnames en -vermenging deur Jürgen von Wechmar by Sunset Recording Studios (Stellenbosch) gedurende Augustus 2007.
Bemeestering deur Tim Lengfeld
Omslagidee en -ontwerp: Gerrit Joubert
Fotografie: Jantjie Taljaard

Musikante:
Laurinda Hofmeyr: sang, klavier en klawerbord
Schalk Joubert: baskitaar, kontrabas, kitare en klawerbord
David Klassen: tromme, perkussie en agtergrondsang
Kevin Gibson: tromme op snit 2, 3 en 6.
Zanta Hofmeyr: viool
Heather Burgess: dwarsfluit
Melissa van der Spuy: agtergrondsang en trekklavier
Nicole Holm: agtergrondsang
Neo Muyanga: agtergrondsang
René Belcher: saksofoon op snit 7